≡ Menu

Kærlighedsevnen kan trænes

Hvordan udvikler man kærlighedsevnen?

 

Vi går allesammen ind i et parforhold med en ubevidst dagsorden om at kæresten skal give os kærlighed og som tak for det kan han/hun få noget kærlighed tilbage. En byttehandel! Men for at gøre en kort historie lang, vurderer vi vores kærlighedsgaver til hinanden forskelligt. Helt ubevidst giver vi partneren det vi egentlig selv gerne vil have og ikke det der egentilg er behov for. Derfor er værdiansættelsen forskellig. Jeg giver og giver men det bliver ikke værdsat og jeg får ikke nok retur! I vore dages parforhold er

kommunikation et nøgleord. Det er helt nødvendigt at blive bevidst om både sine egne behov og partnerens.

Man siger også at fælles interesser er en god forudsætning for et godt parforhold og det skal jeg da heller ikke underkende, men noget der er langt vigtigere er fælles værdier! En af mine værdier er at forholde mig til sandheden. Ikke nødvendigvis den store overordnede kosmiske sandhed, men hvad der i første omgang er sandt for mig. Viljen til at se mig selv fra en anden vinkel end min egen. Det handler om at se mig selv i øjnene og erkende at jeg ikke altid er så perfekt som jeg gerne vil give indtryk af.

 

Men lad os se på det egentlige:

Teorien er at balance er et nøgleord. Alt i vores tilværelse er delt. I venner og ikke venner. Liv og død. Godt og skidt, Gud og Djævel osv. Vi vælger altid side og efterlader noget der er fravalgt. Det er en simpel grundstruktur i vores reptilhjerne og den er nedarvet til den følelsesmæssige hjerne – lillehjernen og den tænkende hjerne – storhjernen. Det er en simpel overlevelsesmekanisme evolutionen har forprogrammeret os med for, at vi da vi rendte rundt på savannen, lynhurtigt kunne afgøre om en situation var farlig for os eller ikke. Derfor er alt i os delt og vi vil altid vælge hvad vil vil være og hvad vi ikke vil være. Det vi vil være kalder jeg for Ego (eller jeg strukturen) og det vi ikke vil være kalder jeg for Skyggen. Hvis man vil gøre sig den ulejlighed at undersøge sine egne tanker vil man opdage at de oftest kredser om netop dette. Tanke processen er et evendeligt vedligeholdelsesarbejde på jeg srukturen. Hvad mener JEG og hvad mener JEG ikke.

Det er en meget ensidig adfærd at vi kun fokuserer på Jeg’et og ikke på Skyggen. Det er simpelthen ude af balance. ‘Hemmeligheden’ er så, at ved at lukke op for alt det ubehagelige i ens eget liv som ligger i Skyggen, kan man skabe en balance mellem Jeg og Skygge og det er i denne balance at hjertet åbner sig. Det kan det ikke hvis man lever ensidigt i Jeg’et og forsømmer Skyggen eller på anden måde lever i et større eller mindre ekstrem. Bliver man ved med at arbejde med at perfektionere denne balance vil man også kunne erfare at hjertet åbner helt ind til det spirituelle hvilket vil give nogle erfaringer med de højere dimensioner af kærlighed – de dimensioner der ikke vedrører Jeg strukturen og dermed dette enkeltstående liv, men derimod noget højere.

En delt struktur giver forringede muligheder for kærlighedsevnen – det ved evolutionen og det er netop derfor

 

En anden metode til at løfte kærlighedsevnen til sublime niveauer er Tantra. Ved at arbejde med den sexuelle energi, som er den stærkeste vi har til rådighed, kan vi forfine vores egen evne til at rumme og formidle større og større mængder af kærlighed. Den sexuelle energi er brændstoffet til kærlighedsmotoren – hjertet.

Almindelig sexualitet bygger energi op hvorefter den afspændes og ryger direkte ned i underbevidstheden til alle de sultne og bortgemte personlighedsdele der råber efter opmærksomhed. Og så er der fred i nogle dage… Tantra bygger også energi op, men afleverer ikke energien til underbevidstheden. Derfor bliver der mulighed for at få øje på hvad der rører sig dernede i dybet, få ordentlig fat i det og få det op i bevidsthedens lys så det kan få ægte vedvarende opmærksomhed og blive en erkendt og integreret del af personligheden. Det er healing. Personligheden bliver mere hel og kærlighedsevnen forøges. Evnen til at acceptere sig selv og dermed andre forøges ligeledes. Vores personlighed vælger at have sympati for nogle og antipati for andre. Ved at arbejde med Tantra kan man begynde at have empati for andre i stedet.

Intensiteten, intimiteten og nærværet kan forøges enormt ved ad danse og lege med de sexuelle energier blot lidt længere tid end man normalt gør.

 

En tredie metode til at øge kærlighedsevnen, er ganske enkelt Mindfulness eller Meditation. Herunder også terapi og selvudvikling. Meditation kan øge ens rummelighed ved at give plads til Skygen og derved skabe grobund for balance. Meditationen vil bringe sindet og kroppen ned i et mere afslappet gear hvorfra det er meget lettere at skabe mere balance i sit liv.

 

Et par ord om Soulmates

Begrebet Soulmate når jeg definerer det, indebærer en teori om, at det liv vi lever nu ikke er det eneste. Jeg antager simpelthen – som et tanke eksperiment, at vi har levet før og vil gøre det igen. På den måde vil der være mennesker vi har kendt før og med hvem vi har arbejdet og finpudset dele af vort inderste væsen. Mennesker vi har udviklet os sammen med og mennesker vi har elsket tidligere. Min teori indebærer også, at selv om vi ofte siger, at vi ikke kan tage noget med os her fra når vi dør, vil jeg hævde at der er en undtagelse. Jeg holder på at vores kærlighedsevne overlever og at vi kan tage den med hen over dødens grænse.

Normalt er vi så bundet ind i vores jeg struktur at vi sjældent ser hvad der er uden for denne. Og faktisk ser vi kun halvdelen af vores eget jeg fordi den anden halvdel er ubevidst, og vi ser kun det der er i vores bevidsthedsfelt. Vi kan ikke andet!

Men nogle mennesker, specielt de der har arbejdet med deres blinde pletter gennem meditation, selvudvikling, langvarig terapi og specielt gennem lidelser, vil sikkert have bemærket at der nogle gange kan være en connection der synes større end, at den kan rummes inden for rammerne af ens normale jeg struktur – dvs. det aktuelle liv. Jeg har mødt nogle få mennesker hvor kontakten med dem har udløst et væld af følelser og information der logisk set ikke kan springe ud af rammerne for en singulær og alenestående tilværelse. Bevar’s – jeg kan tage fejl. Det er vist sket en enkelt gang eller to tidligere!

Man kan herved få nogle oplevelser af at en gammel kærlighed på en måde genopstår. Det betyder at relationen kan starte på et højere niveau af kærlighed end ellers og i parantes bemærket skal det lige siges, at det ikke er en garanti for, at der ikke følger arbejdsopgaver med i form af selverkendelser, udfordringer og hårdt arbejde.

Det er ved at give at man kan modtage!

Kærlighed er et flow og er i levende bevægelse. Hvis du ikke giver, stopper du flowet. Ved at blive kendt med hvorfor man egentlig har brug for en kæreste og ved at få klarlagt sine behov – ikke bare de overfladiske, og derved få lappet de huller man vil have kæresten til at fylde, kan mæn mere ægte gå ind i et forhold for at give. Dermed tager man ansvaret for at kærlighedsflowet virker! Og derved modtager du. Prøv det!