≡ Menu

Tiltrækning af kæreste – 5 niveauer

1. Den fysiske tiltrækning. Er primært lejret i reptilhjernen. Det er vort instinktive system der udfra feromonerne det modsatte køn udsender vurderer om der er tale om et evolutionært godt match. Reptilhjernen afgør lynhurtigt om partnerens imunforsvar er tilstrækkeligt forskelligt fra vores eget – det giver nemlig afkommet de bedste chancer for at klare opvæksten beskyttet mod flest mulige sygdomme. Er de to menneskers (eller dyrs) imunforsvar ens er der ingen instinktiv tiltrækning. Kropsfigur og ansigtssymmetri er også væsentlige faktorer i den ubevidste del af spekteret. Tiltrækning på det fysisk/instinktive niveau er

kraftigere end på de fire næste. Den er sandsynligvis i nærheden af 70 procent. Fornemmelsen af instinktiv tiltrækning, når man møder et imunsystem som er tilpas forskelligt fra vort eget, er så kraftig at vi ofte fabler om at nu har vi endelig mødt vores soulmate! Virkeligheden er nok snarere at drifterne har taget over og vi har ikke den fjerneste ide om at det er fuldstændig ubevidste kræfter der er på spil. Det er ganske enkelt evolutionens virkemidler og evolutionen benytter sig af kemi. Oxytocin og dopamin. Vi er ganske enkelt på dope! Og de kræfter der virker i os er helt enkelt: Artens overlevelse!

2. Den emotionelle tiltrækning. Er baseret på vores ikke erkendte behov fra vores opvækst. Vi er alle vokset op enten som introverte eller extroverte. Kun meget få er i perfekt balance. Vi tiltrækkes af partnere der har haft de samme udfordringer i barndommen, men løst dem på en modsat måde. Og det er genialt fordi partnerens måde at løse problemer på således kan vise os en del af os selv vi mangler! Det betyder at vi af partneren kan lære os at se verden fra en anden vinkel end vores egen og dermed opnå større helhed (healing). Tiltrækningen på det psykologiske niveau er den næst kraftigste og ligger vel i nærheden af 25 procent. Også her handler det om kroppens egne lykkehormoner! Spænding, som skabes udfra polariseringen af forskellighederne virker tiltrækkende. Det som vi ‘forelsker’ os i hos partneren er de sider af os selv vi har undertrykt i opvæksten. Når vi ‘forelsker’ os tror vi at vi har behov for partneren og at ved at slå os sammen med denne bliver mere vi mere hele. Men det er blændværk. Den ene er halt og den anden lam. Ingen af de to bliver bedre til at gå selv. Man bliver blot afhængige af hinanden. Den anden er blot et spejl der viser os noget om os selv. Det er i virkeligheden os selv vi er forelskede i. Fascination på den ene side og irritation på den anden side er signaler fra underbevidstheden der fortæller om vores barndoms umødte behov. Derfor ville det være mere virkelighedstro at gå i terapi end at indgå i et parforhold på et ubevidst grundlag og bilde sig ind at der er tale om kærlighed, soulmates osv.

3. Den mentale tiltrækning. Er baseret på storhjernen. Forskerne mener at vi fik sprog for ca. 35.000 år siden og storhjernen er den yngste af vores tre hjerner. Tiltrækningen på det mentale niveau er ret lav sammenlignet med de to første niveauer. Vi ser heller ikke ret mange ‘fornufts ægteskaber’. På det mentale niveau taler vi om samsving og trygheden i at være (nogenlunde) enige med hinanden.

4. Hjertets tiltrækning. Hjertets bevidsthed er ca. der hvor evolutionen er i dag og hvad tiltrækning angår er den stort set ikke eksisterende. Vi vil gerne blande forelskelse og kærlighed sammen, men der er langt fra kemi til hjerte. For at tiltrækning overhovedet kan virke bare et par procent på dette niveau, kræves det at det emotionelle og det mentale niveau er i balance. Og det er det yderst sjældent. Med andre ord: Vi vælger ikke partner med hjertet. Selv om vi gerne vil tro at vi gør det. Hjertets tiltrækning er når en partner forstår at åbne ens hjerte mere end man selv kan gøre og når man selv kan åbne partnerens hjerte mere end denne selv kan gøre.

5. Åndelig/spirituel tiltrækning. Her tænker jeg ikke på at finde partner med det samme trosystem som jeg selv. Det hører nemlig til på det mentale niveau. Vi er som mennesker slet ikke vågne på det spirituelle niveau. Det er ikke aktivt i os på samme måde som instinkter, følelser og tanker. Dog er jeg sikker på at dette niveau har en eller anden helt ubevidst indflydelse på hvem vi vælger som partner. Når vi er helt væk i en forelskelse er vi sikre på at vi har mødt en soulmate. Og det har vi måske også, men hånden på hjertet… Vi er IKKE fuldt vågne på det åndelige niveau og vi er påvirket af dopamin og oxytocin – lykke hormoner! Vi er ikke i stand til at vurdere noget som helst.

Det handler om nærvær! Et nærvær der gør at manden er så vågen og transparent at det kan strømme fra det guddommelige gennem ham, lede ham og åbne kvinden så hendes hjerte udvides indtil det kan rumme universet. Det handler om – for begge parter, at møde en hvis hjerte man kan åbne i en grad så dybere mening bryder frem fra begges sjæle. Åbne helt derind hvor der ikke længere er to hjerter, men kun êt! Det sker kun hvis de første niveauer er gennemarbejdede og i balance.

Fra vi bliver undfanget repeterer vi på en måde hele evolutionen. Vi starter som encellede væsner og lever i vand de første ni måneder af vores liv. Vi udvikler lunger og ‘går’ på land hvor vi først kravler som de firbenede. Senere rejser vi os på to ben, sproget udvikler sig og når vi er 12-14 år gamle er storhjernen ved at være udviklet. Teorien er så at vi herfra repeterer Homo Sapiens og de liv vi har levet indtil nu og i 35 årsalderen når vi ikke længere følger det automatiske skema kommer midtvejskrisen – som CG Jung meget fornuftigt kaldte for Livsvending, for hvad skal vi så? Hvad er meningen herfra?

Ægte kærlighed er ikke noget man pludselig bliver ramt af. Kærlighedsevnen kan kun udvikles ved at kaste lys ind i de områder af os selv der er ubevidste. Det er de ‘sorte huller’ i psyken der gør at vi vil have kærligheden fra en partner for at dulme sorgen over det tab det engang har været at give afkald på de dele af os selv som vi kalder for Skyggen. Det kræver mod og mandshjerte for at overvinde angsten for det ukendte i os selv. Det kræver at vi bliver klar til fuldt og helt at tage ansvaret for både det positive og det negative i et forhold. Det kræver at vi opdager at det ikke er den andens skyld at vi er ulykkelige, men vores eget ansvar at blive lykkelige! Vi vil have kærlighed og vil højst gå med til et kærlighedsbytte. Vi giver ikke kærlighed ud uden at få noget igen. Åh – forresten… er det kærlighed??? Næh… Først når tilstrækkeligt mange huller i psyken er ægte lappet begynder bægeret at fyldes og så kan vi give som man siger, af et rent hjerte.

Beklager, men kærlighed skal man altså arbejde lidt for ind i mellem!